Beleef Zonnemaire

Kunst – Cultuur – Muziek – Historie

Beleef Historie​

LEVENSMIDDELEN JAN SMITS

Zuidweg 4
4316 AA Zonnemaire

Smits Levensmiddelen

In 1947 huwden Gonnie Fokker en Jan Smits en begonnen in dat jaar een zaak in levensmiddelen op het adres A 90. Later werd dit adres veranderd in Zuidweg 4. Volgens een advertentie in de ZierikzeescheNieuwsbode van 25 november 1947namen zij de zaak over van P.A. Smits, de vader van Jan.De winkel heeft altijdeen grote sociale functie in het dorp gehad.Over van alles werd er gesproken, overlijden, geboorten, huwelijken en zieken. Het echtpaar Smits heeft blijkens een interview in de PZC. van 6 oktober 2001 veel armoede en tegenslag gekend. Maar door volharding en hard werken hebben ze het toch voor elkaar gekregen. In een mooie advertentie in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 20 september 2004 kondigenze aan na 57 jaar met het winkelen te stoppen. Kort erna, in november, overlijdt Gonnie Smits-Fokker op bijna 83-jarige leeftijd. Jan Smits is in 2012 op 92-jarige in Zierikzee overleden.In dit pand is momenteel Duikschool “De Dijk”

©2022 Beleef Zonnemaire.